Số công báo: 66+67 Ngày xuất bản: 08-05-2024
Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 đã được ban hành tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Công văn số 05/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 05/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28-03-2024
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 đã được ban hành tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày hiệu lực 28-03-2024
Lĩnh vực Lao động - TBXH
Số Công báo 66+67
Ngày xuất bản 08-05-2024
Số, ký hiệu: 32/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 30/06/2022
Trích yếu: Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
05_nq_hdnd.pdf:
05_nq_hdnd.doc:
05_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh