Số công báo: 65 Ngày xuất bản: 25-04-2024
Quyết định số 938/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 938/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 938/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08-04-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 08-04-2024
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 65
Ngày xuất bản 25-04-2024
Số, ký hiệu: 338/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/02/2022
Trích yếu: Về việc kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa.
938_qd_ubnd.pdf:
938_qd_ubnd.doc:
938_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh