Số công báo: 68+69 Ngày xuất bản: 10-05-2024
Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ Công văn số 23/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 23/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28-03-2024
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày hiệu lực 28-03-2024
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo 68+69
Ngày xuất bản 10-05-2024
Số, ký hiệu: 136/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 10/12/2021
Trích yếu: Về việc chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ.
23_nq_hdnd.pdf:
23_nq_hdnd.doc:
23_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh