Số công báo: 68+69 Ngày xuất bản: 10-05-2024
Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030 (lần 2) Công văn số 22/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 22/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28-03-2024
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030 (lần 2)
Ngày hiệu lực 28-03-2024
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo 68+69
Ngày xuất bản 10-05-2024
Số, ký hiệu: 155/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 23/12/2022
Trích yếu: Về việc thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030
Số, ký hiệu: 121/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/10/2021
Trích yếu: Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
22_nq_hdnd.pdf:
22_nq_hdnd.doc:
22_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh