Quyết định số 787/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán công tác chuẩn bị đầu tư Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận
Quyết định số 787/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán công tác chuẩn bị đầu tư Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận Quyết định số 787/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 787/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25-03-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán công tác chuẩn bị đầu tư Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận
Ngày hiệu lực 25-03-2024
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
787_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh