Số công báo: 39+40 Ngày xuất bản: 29-02-2024
Quyết định số 137/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện Quyết định số 137/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 137/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16-01-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày hiệu lực 16-01-2024
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo 39+40
Ngày xuất bản 29-02-2024
Số, ký hiệu: 875/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/04/2023
Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, thú y, lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện
Số, ký hiệu: 377/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/02/2023
Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện
Số, ký hiệu: 843/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/04/2020
Trích yếu: Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 2688/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/08/2019
Trích yếu: Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
137_qd_ubnd.pdf:
137_qd_ubnd.doc:
137_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh