Số công báo: 39+40 Ngày xuất bản: 29-02-2024
Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 Công văn số 01/CT-UBND
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 01/CT-UBND
Ngày ban hành 16-01-2024
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Ngày hiệu lực 16-01-2024
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 39+40
Ngày xuất bản 29-02-2024
Số, ký hiệu: 3162/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/12/2023
Trích yếu: Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Số, ký hiệu: 17/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 15/11/2022
Trích yếu: Về việc cho phép các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sử dụng ngân sách các huyện, thị xã, thành phố và nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa
01_ct_ubnd.pdf:
01_ct_ubnd.doc:
01_ct_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh