Quyết định số 409/QĐ-UBND về việc giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Công trình: Hồ chứa nước Đắc Lộc.
Quyết định số 409/QĐ-UBND về việc giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Công trình: Hồ chứa nước Đắc Lộc. Quyết định số 409/QĐ-UBND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 409/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06-02-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Công trình: Hồ chứa nước Đắc Lộc.
Ngày hiệu lực 06-02-2024
Lĩnh vực Pháp chế - An ninh - QP
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 11/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/04/2023
Trích yếu: Ban hành Quy định về phân cấp quản lý các công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
409_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh