Số công báo: 33+34 Ngày xuất bản: 06-02-2024
Kế hoạch số 13980/KH-UBND về việc triển khai Chương trình hành động số 66-CTr/TU ngày 09/10/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của BộChính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Kế hoạch số 13980/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 13980/KH-UBND
Ngày ban hành 29-12-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc triển khai Chương trình hành động số 66-CTr/TU ngày 09/10/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của BộChính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 29-12-2023
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Số Công báo 33+34
Ngày xuất bản 06-02-2024
Số, ký hiệu: 2086/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/08/2020
Trích yếu: Ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên không gian mạng
Số, ký hiệu: 2241/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/08/2018
Trích yếu: Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
13980_kh_ubnd.pdf:
13980_kh_ubnd.doc:
13980_kh_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh