Số công báo: 33+34 Ngày xuất bản: 06-02-2024
Quyết định số 3304/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương Quyết định số 3304/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 3304/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28-12-2023
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương
Ngày hiệu lực 28-12-2023
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo 33+34
Ngày xuất bản 06-02-2024
Số, ký hiệu: 1477/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/05/2018
Trích yếu: Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
3304_qd_ubnd.pdf:
3304_qd_ubnd.doc:
3304_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh