Quyết định số 334/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Khánh Hòa.
Quyết định số 334/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Khánh Hòa. Quyết định số 334/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 334/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31-01-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Khánh Hòa.
Ngày hiệu lực 31-01-2024
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
334_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh