Số công báo: 05+06 Ngày xuất bản: 11-01-2024
Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ban hành Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển, cán bộ được điều động để thực hiện công tác luân chuyển, cán bộ tăng cường (biệt phái) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Công văn số 30/2023/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 30/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14-12-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Ban hành Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển, cán bộ được điều động để thực hiện công tác luân chuyển, cán bộ tăng cường (biệt phái) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 01-01-2024
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 05+06
Ngày xuất bản 11-01-2024
Số, ký hiệu: 13/2009/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 31/03/2009
Trích yếu: Qui định một số chế độ, chính sách đối với cán bộ được luân chuyển, cán bộ được điều động để thực hiện công tác luân chuyển, cán bộ tăng cường (biệt phái) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
30.2023_nq_hdnd.pdf:
30.2023_nq_hdnd.doc:
30.2023_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh