Số công báo: 05+06 Ngày xuất bản: 11-01-2024
Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Công văn số 23/2023/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 23/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07-12-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 01-01-2024
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 05+06
Ngày xuất bản 11-01-2024
Số, ký hiệu: 18/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 07/12/2017
Trích yếu: Về việc quy định chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
23.2023_nq_hdnd.pdf:
23.2023_nq_hdnd.doc:
23.2023_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh