Số công báo: 05+06 Ngày xuất bản: 11-01-2024
Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND về việc sửa đổi Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 23/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Công văn số 22/2023/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 22/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07-12-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc sửa đổi Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 23/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 01-01-2024
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 05+06
Ngày xuất bản 11-01-2024
Số, ký hiệu: 11/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 23/09/2022
Trích yếu: Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
22.2023_nq_hdnd.pdf:
22.2023_nq_hdnd.doc:
22.2023_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh