Nghị quyết số 56/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh, nhiệm kỳ 2021-2026 Công văn số 56/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 56/NQ-HĐND
Ngày ban hành 25-12-2023
Cơ quan ban hành Huyện Diên Khánh
Trích yếu Về việc công nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
56_nq_hdnddk.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh