Nghị quyết số 59/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Nghị quyết số 59/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 Công văn số 59/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 59/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22-12-2023
Cơ quan ban hành Huyện Vạn Ninh
Trích yếu Về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Ngày hiệu lực 22-12-2023
Lĩnh vực Kế hoạch - Quy hoạch
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
59_nq_hdndvn.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh