Nghị quyết số 56/NQ-HĐND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (lần 11)
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (lần 11) Công văn số 56/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 56/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22-12-2023
Cơ quan ban hành Huyện Vạn Ninh
Trích yếu Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (lần 11)
Ngày hiệu lực 22-12-2023
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 24/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 30/10/2023
Trích yếu: Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (lần 10) và Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 3)
Số, ký hiệu: 21/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 22/08/2023
Trích yếu: Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (lần 9) và Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 2)
Số, ký hiệu: 14/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 28/06/2023
Trích yếu: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (lần 8) và kế hoạch đầu tư công năm 2023
Số, ký hiệu: 70/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 23/12/2022
Trích yếu: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (lần 7)
56_nq_hdndvn.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh