Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2024
Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2024 Công văn số 46/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 46/NQ-HĐND
Ngày ban hành 25-12-2023
Cơ quan ban hành Huyện Diên Khánh
Trích yếu Về kế hoạch đầu tư công năm 2024
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 21/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 18/07/2022
Trích yếu: Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025
46 nq.signed.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh