Nghị quyết số 48/NQ-HĐND về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, khuyến khích phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện từ tháng 01/2021 đến tháng 10/2023
Nghị quyết số 48/NQ-HĐND về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, khuyến khích phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện từ tháng 01/2021 đến tháng 10/2023 Công văn số 48/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 48/NQ-HĐND
Ngày ban hành 25-12-2023
Cơ quan ban hành Huyện Diên Khánh
Trích yếu Về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, khuyến khích phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện từ tháng 01/2021 đến tháng 10/2023
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Pháp chế - An ninh - QP
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 34/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 18/07/2022
Trích yếu: Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh năm 2023
Số, ký hiệu: 33/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 18/07/2022
Trích yếu: Về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh
48_nq_hdnddk.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh