Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2024
Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2024 Công văn số 44/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 44/NQ-HĐND
Ngày ban hành 25-12-2023
Cơ quan ban hành Huyện Diên Khánh
Trích yếu Về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2024
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
44_nq_hdnddk.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh