Nghị quyết số 143/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2024
Nghị quyết số 143/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2024 Công văn số 143/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 143/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19-12-2023
Cơ quan ban hành Thành phố Nha Trang
Trích yếu Về kế hoạch đầu tư công năm 2024
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Kế hoạch - Quy hoạch
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
143_nq_hdndnt.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh