Số công báo: 164+165 Ngày xuất bản: 29-12-2023
Quyết định số 3003/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vạn Ninh Quyết định số 3003/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 3003/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05-12-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vạn Ninh
Ngày hiệu lực 05-12-2023
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo 164+165
Ngày xuất bản 29-12-2023
Số, ký hiệu: 67/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 11/10/2023
Trích yếu: Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 35/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 21/07/2023
Trích yếu: Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 944/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/04/2023
Trích yếu: Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vạn Ninh
Số, ký hiệu: 57/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/01/2022
Trích yếu: Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh.
3003_qd_ubnd.pdf:
3003_qd_ubnd.doc:
3003_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh