Số công báo: 160+161 Ngày xuất bản: 27-12-2023
Quyết định số 2989/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định số 2989/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2989/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04-12-2023
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày hiệu lực 04-12-2023
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo 160+161
Ngày xuất bản 27-12-2023
Số, ký hiệu: 2689/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/08/2019
Trích yếu: Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
2989_qd_ubnd.pdf:
2989_qd_ubnd.doc:
2989_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh