Số công báo: 158+159 Ngày xuất bản: 27-12-2023
Quyết định số 2896/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện Quyết định số 2896/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2896/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27-11-2023
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Ngày hiệu lực 27-11-2023
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo 158+159
Ngày xuất bản 27-12-2023
Số, ký hiệu: 04/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 28/07/2021
Trích yếu: Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 05/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/05/2021
Trích yếu: Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2896_qd_ubnd.pdf:
2896_qd_ubnd.doc:
2896_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh