Số công báo: 142+143 Ngày xuất bản: 27-11-2023
Quyết định số 2598/QĐ-UBND phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 2598/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2598/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31-10-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 31-10-2023
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 142+143
Ngày xuất bản 27-11-2023
Số, ký hiệu: 499/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/03/2023
Trích yếu: Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 3323/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/11/2017
Trích yếu: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa
2598_qd_ubnd.pdf:
2598_qd_ubnds.doc:
2598_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh