Số công báo: 142+143 Ngày xuất bản: 27-11-2023
Quyết định số 2577/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định số 2577/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2577/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30-10-2023
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày hiệu lực 30-10-2023
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo 142+143
Ngày xuất bản 27-11-2023
Không có văn bản
2577_qd_ubnd.pdf:
2577_qd_ubnds.doc:
2577_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh