Số công báo: 140+141 Ngày xuất bản: 22-11-2023
Quyết định số 2531/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tự chủ của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa hoạ và Công nghệ Quyết định số 2531/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2531/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26-10-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Phê duyệt Đề án tự chủ của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa hoạ và Công nghệ
Ngày hiệu lực 26-10-2023
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 140+141
Ngày xuất bản 22-11-2023
Số, ký hiệu: 1388/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/05/2022
Trích yếu: Về việc đổi tên Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa thành Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức
2531_qd_ubnd.pdf:
2531_qd_ubnds.doc:
2531_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh