Số công báo: 136+137 Ngày xuất bản: 15-11-2023
Nghị quyết số 69/NQ-HĐND về việc sửa đổi Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Công văn số 69/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 69/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11-10-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc sửa đổi Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 11-10-2023
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo 136+137
Ngày xuất bản 15-11-2023
Số, ký hiệu: 35/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 21/07/2023
Trích yếu: Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
69_nq_hdnd.pdf:
69_nq_hdnds.doc:
69_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh