Số công báo: 136+137 Ngày xuất bản: 15-11-2023
Nghị quyết số 66/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh Công văn số 66/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 66/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11-10-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh
Ngày hiệu lực 11-10-2023
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo 136+137
Ngày xuất bản 15-11-2023
Không có văn bản
66_nq_hdnd.pdf:
66_nq_hdnds.doc:
66_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh