Số công báo: 136+137 Ngày xuất bản: 15-11-2023
Nghị quyết số 48/NQ-HĐND về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Khánh Hòa năm 2023 Công văn số 48/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 48/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11-10-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Ngày hiệu lực 11-10-2023
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 136+137
Ngày xuất bản 15-11-2023
Không có văn bản
48_nq_hdnd.pdf:
48_nq_hdnds.doc:
48_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh