Nghị quyết số 106/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư công trình Trường Tiểu học Ngọc Hiệp (điểm Vĩnh Hội); hạng mục: sửa chữa khối phòng học, phòng bộ môn; nâng cấp sân, cổng, tường rào, nhà vệ sinh
Nghị quyết số 106/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư công trình Trường Tiểu học Ngọc Hiệp (điểm Vĩnh Hội); hạng mục: sửa chữa khối phòng học, phòng bộ môn; nâng cấp sân, cổng, tường rào, nhà vệ sinh Công văn số 106/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 106/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31-10-2023
Cơ quan ban hành Thành phố Nha Trang
Trích yếu Về chủ trương đầu tư công trình Trường Tiểu học Ngọc Hiệp (điểm Vĩnh Hội); hạng mục: sửa chữa khối phòng học, phòng bộ môn; nâng cấp sân, cổng, tường rào, nhà vệ sinh
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
106_nq_hdndnt.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh