Quyết định số 2552/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xét công nhân thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2022-2025
Quyết định số 2552/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xét công nhân thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2022-2025 Quyết định số 2552/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2552/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26-10-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Ban hành Quy định đánh giá, xét công nhân thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2022-2025
Ngày hiệu lực 26-10-2023
Lĩnh vực Nông - Lâm - T.sản; M.núi
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 1388/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/06/2023
Trích yếu: Ban hành Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025
2552_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh