Số công báo: 135 Ngày xuất bản: 09-11-2023
Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Công văn số 50/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 50/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11-10-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 11-10-2023
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 135
Ngày xuất bản 09-11-2023
Không có văn bản
50_nq_hdnd.pdf:
50_nq_hdnds.doc:
50_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh