Số công báo: 135 Ngày xuất bản: 09-11-2023
Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chế độ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo và học bổng cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 22/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23-10-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc điều chỉnh chế độ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo và học bổng cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 23-10-2023
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Số Công báo 135
Ngày xuất bản 09-11-2023
Số, ký hiệu: 27/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 05/12/2012
Trích yếu: Về điều chỉnh, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên.
Số, ký hiệu: 17/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 28/06/2012
Trích yếu: Nghị quyết về một số chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên.
22.2023_qd_ubnd.pdf:
22.2023_qd_ubnds.doc:
22.2023_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh