Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2023
Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2023 Công văn số 23/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 23/NQ-HĐND
Ngày ban hành 30-10-2023
Cơ quan ban hành Huyện Vạn Ninh
Trích yếu Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2023
Ngày hiệu lực 30-10-2023
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 53/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 22/12/2022
Trích yếu: Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2023
23_nq_hdndvn.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh