Số công báo: 134 Ngày xuất bản: 06-11-2023
Quyết định số 2421/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 2421/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2421/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11-10-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 11-10-2023
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 134
Ngày xuất bản 06-11-2023
Số, ký hiệu: 3657/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/12/2022
Trích yếu: Về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 09/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2021
Trích yếu: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2421_qd_ubnd.pdf:
2421_qd_ubnds.doc:
2421_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh