Nghị quyết số 86/NQ-HĐND về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023
Nghị quyết số 86/NQ-HĐND về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 Công văn số 86/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 86/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27-10-2023
Cơ quan ban hành Thành phố Nha Trang
Trích yếu Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Kế hoạch - Quy hoạch
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 50/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 04/07/2023
Trích yếu: Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023
Số, ký hiệu: 01/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 25/04/2023
Trích yếu: Về việc điều chỉnh, phân bổ, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023
Số, ký hiệu: 194/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 21/12/2022
Trích yếu: Về kế hoạch đầu tư công năm 2023
86_nq_hdndnt.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh