Nghị quyết số 56/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn Công văn số 56/NQ-HĐND
Loại văn bản
Số, ký hiệu 56/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11-10-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn
Ngày hiệu lực 11-10-2023
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
56_nq_hdnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh