Quyết định số 143/QĐ-SCT phê duyệt Phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh đối với các hộ tiểu thương còn lại trong chợ Đầm Tròn di dời vào chợ Đầm mới
Quyết định số 143/QĐ-SCT phê duyệt Phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh đối với các hộ tiểu thương còn lại trong chợ Đầm Tròn di dời vào chợ Đầm mới Quyết định số 143/QĐ-SCT
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 143/QĐ-SCT
Ngày ban hành 16-10-2023
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Trích yếu Phê duyệt Phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh đối với các hộ tiểu thương còn lại trong chợ Đầm Tròn di dời vào chợ Đầm mới
Ngày hiệu lực 16-10-2023
Lĩnh vực Công thương
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 2156/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/09/2023
Trích yếu: Về việc ủy quyền phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh đối với các hộ tiểu thương còn lại trong chợ Đầm Tròn di dời vào chợ Đầm mới
Số, ký hiệu: 13/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/05/2023
Trích yếu: Ban hành Quy định về một số nội dung quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 3333/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/12/2022
Trích yếu: Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công thương
Số, ký hiệu: 2184/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/07/2021
Trích yếu: Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Công thương
Số, ký hiệu: 181/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/01/2020
Trích yếu: Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Công thương
143_qd_sct.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh