Số công báo: 127+128 Ngày xuất bản: 10-10-2023
Quyết định số 2251/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Khánh Sơn Quyết định số 2251/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2251/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21-09-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Khánh Sơn
Ngày hiệu lực 21-09-2023
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo 127+128
Ngày xuất bản 10-10-2023
Số, ký hiệu: 941/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/04/2023
Trích yếu: Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Khánh Sơn
Số, ký hiệu: 4178/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/11/2021
Trích yếu: Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Khánh Sơn.
2251_qd_ubnd.pdf:
2251_qd_ubnds.doc:
2251_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh