Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc bổ sung danh mục đầu tư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để thực hiện xã Diên Sơn đạt nông thôn mới nâng cao và đầu tư hạ tầng 04 HTX Nông nghiệp
Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc bổ sung danh mục đầu tư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để thực hiện xã Diên Sơn đạt nông thôn mới nâng cao và đầu tư hạ tầng 04 HTX Nông nghiệp Công văn số 28/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 28/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31-08-2023
Cơ quan ban hành Huyện Diên Khánh
Trích yếu Về việc bổ sung danh mục đầu tư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để thực hiện xã Diên Sơn đạt nông thôn mới nâng cao và đầu tư hạ tầng 04 HTX Nông nghiệp
Ngày hiệu lực 31-08-2023
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
28 _nq_hdnddk.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh