Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 2)
Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 2) Công văn số 25/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 25/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31-08-2023
Cơ quan ban hành Huyện Diên Khánh
Trích yếu Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 2)
Ngày hiệu lực 31-08-2023
Lĩnh vực Kế hoạch - Quy hoạch
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 10/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 20/07/2023
Trích yếu: Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, chuẩn bị đầu tư năm 2024
25_nq_hdnd dk.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh