Quyết định số 2112/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa và Tổ Thư ký của Ban Chỉ đạo
Quyết định số 2112/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa và Tổ Thư ký của Ban Chỉ đạo Quyết định số 2112/QĐ-BCĐCCHC
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2112/QĐ-BCĐCCHC
Ngày ban hành 06-09-2023
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Trích yếu Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa và Tổ Thư ký của Ban Chỉ đạo
Ngày hiệu lực 06-09-2023
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 1003/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/05/2023
Trích yếu: Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa và Tổ Thư ký của Ban Chỉ đạo
Số, ký hiệu: 3111/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/11/2014
Trích yếu: Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà và Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo.
Số, ký hiệu: 2816/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/10/2014
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà và Tổ thư ký Ban chỉ đạo.
2112_qd_bcdcchc.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh