Số công báo: 113+114 Ngày xuất bản: 12-09-2023
Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Công văn số 42/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 42/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21-07-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày hiệu lực 21-07-2023
Lĩnh vực Pháp chế - An ninh - QP
Số Công báo 113+114
Ngày xuất bản 12-09-2023
Số, ký hiệu: 73/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 07/12/2020
Trích yếu: Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025
42_nq_hdnd.pdf:
42_nq_hdnds.doc:
42_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh