Số công báo: 111+112 Ngày xuất bản: 11-09-2023
Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 và các kiến nghị còn tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ đến nay Công văn số 39/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 39/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21-07-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 và các kiến nghị còn tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ đến nay
Ngày hiệu lực 21-07-2023
Lĩnh vực Pháp chế - An ninh - QP
Số Công báo 111+112
Ngày xuất bản 11-09-2023
Không có văn bản
39_nq_hdnd.pdf:
39_nq_hdnds.doc:
39_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh