Số công báo: 111+112 Ngày xuất bản: 11-09-2023
Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Công văn số 38/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 38/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21-07-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 21-07-2023
Lĩnh vực Nông - Lâm - T.sản; M.núi
Số Công báo 111+112
Ngày xuất bản 11-09-2023
Không có văn bản
38_nq_hdnd.pdf:
38_nq_hdnds.doc:
38_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh