Số công báo: 06 Ngày xuất bản: 26-02-2010
Chưa có file !
Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 22/12/2009 của Hội đồng nhân dân thị xã Cam Ranh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011. Công văn số 18/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 18/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22-12-2009
Cơ quan ban hành Thành phố Cam Ranh
Trích yếu Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 06
Ngày xuất bản 26-02-2010
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh