Số công báo: 108 Ngày xuất bản: 31-08-2023
Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 Công văn số 07/2023/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 07/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21-07-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
Ngày hiệu lực 21-07-2023
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 108
Ngày xuất bản 31-08-2023
Số, ký hiệu: 131/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 09/12/2022
Trích yếu: Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025
Số, ký hiệu: 09/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 07/12/2020
Trích yếu: Về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
07_2023_nq_hdnd.pdf:
07.2023_nq_hdnds.doc:
07.2023_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh