Kế hoạch số 7730/KH-UBND về việc hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030
Kế hoạch số 7730/KH-UBND về việc hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 Kế hoạch số 7730/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 7730/KH-UBND
Ngày ban hành 02-08-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030
Ngày hiệu lực 02-08-2023
Lĩnh vực Kế hoạch - Quy hoạch
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
7730_kh_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh