Kế hoạch số 7671/KH-UBND về việc triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch số 7671/KH-UBND về việc triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Kế hoạch số 7671/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 7671/KH-UBND
Ngày ban hành 01-08-2023
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 01-08-2023
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
7671_kh_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh